Kivap Clicker

Un videojuego desarrollado por Kastas

Kivap Clicker és el primer joc desenvolupat en Unity3D per Kastas. La finalitat d'aquest projecte és aprendre conceptes bàsics sobre el motor de jocs de Unity.

Pots trobar més informació en la pàgina web del projecte.